Przeciągarki

Torowy mechanizm blokujący wagony KAM-60-8